आपण दिलेल्या देणगी बद्दल धन्यवाद !!!

About us

देशमूख मराठा समाज कार्य व उध्दीष्टे

समाज / सामान गरजेपोटी एकत्र आलेला व्यक्तीचा समूह , ढोबळमानाने समाजाची हि व्याख्या केली जात असली तरी आजच्या काळात मात्र सामाजातील व्यक्तीच्या गरजा अन विचार परस्परविरोधी दिसून येतात, तरीही तो समाज बनतो, कारण समाज हि आचार - विचार अन तत्व, नीती मूल्याची एक लक्ष्मणरेखा असते.

Special Features

  • समाजाचा सर्वागीण विकास
  • वधू-वर सूचक समिती
  • शैक्षणिक उपक्रम
  • आरोग्यविषयक कार्यक्रम
  • सांस्कृतिक कार्यक्रम

Registration Steps

Sign Up

Signup for free

Login

Login with mobile number

Profile

Complete your profile

Matches

Subscribe & View matches

Featured Profile

Packages

Matrimony Registration
Rs. 520
  • 1 year Matrimony Registration Fees / वधू वर नोंदणी शुल्क
Lifetime
Membership
1040
  • Lifetime Membership Fees / अजिवन सभासद नोंदणी शुल्क
Donate
Here
501 to your wish
  • Donation / देणगी

Events